Pomoc suszowa 2019 - informacja

ARiMR informuje, że kończy się wypłacanie pomocy suszowej z pomocy de minimis dla wniosków złożonych do 14 października oraz z pomocy publicznej dla wniosków złożonych do 15 października. Niektóre biura powiatowe już zakończyły wypłatę tych środków. Pozostałe zakończą lada chwila. Zaraz po przelaniu środków z tej puli będzie wypłacana pomoc dla wniosków złożonych w dalszych terminach.

(Źródło: Łódzki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

KE: środki tymczasowe w systemach kontroli

Komisja Europejska 30 marca 2020 r. wydała rozporządzenie w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące między innymi przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Wytyczne KE w sprawie przekraczania granic przez pracowników

Komisja Europejska przedstawiła 30 marca 2020 r. wytyczne dla państw UE, które mają zapewnić, że pracownicy krytycznych sektorów będą mogli swobodnie przekraczać granice. Bruksela chce, by wśród nich znaleźli się też pracownicy sezonowi w rolnictwie. Zamknięcie granic zewnętrznych dla podróży, które nie są niezbędne, a także wprowadzenie przez niektóre stolice kontroli, czy obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe z zagranicy mocno skomplikowało życie osobom pracującym w innych krajach.

Polska szykuje wniosek do KE o wsparcie dla sektora drobiarskiego

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie uruchomienia wsparcia dla producentów drobiu w związku z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków, MRiRW poinformowało, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r.

Czy Krajowa Grupa Spożywcza rozwiąże problemy?

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu uruchomienie ubojni z udziałem Skarbu Państwa, które odbierałyby żywiec drobiowy i wieprzowy z gospodarstw położonych w gminach objętych weterynaryjnymi ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków czy afrykańskiego pomoru świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zainicjował działania zmierzające do utworzenia w ramach koncepcji powołania Krajowej Grupy Spożywczej podmiotu, który posiadałaby realny wpływ na rynek rolno-spożywczy.

ASF: Odstępstwa od obowiązku wykonywania badań krwi

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS