Szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo - apel IRWŁ o pomoc

W imieniu Zarządu IRWŁ oraz na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o pomoc w zwalczaniu szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Działki rolne rolników położone na terenie Mikołajewic sąsiadują ze zbiornikiem Jeziorsko, który objęty jest obszarem NATURA 2000 – dyrektywa ptasia.

Hufiec Pracy 5-15 zaprasza na X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Rowerowy

Rajd zorganizowany zostanie po raz dziesiąty. Uczestnicy wyruszą na trasę 15 września. Rowerzyści do pokonania będą mieli trasę 30 kilometrów, wiodącą przez miejsca upamiętniające walki za wolność Ojczyzny. Trasa wiedzie przez powiat zduńskowolski i łaski. W czasie rajdu młodzież będzie składać wiązanki przy pomnikach poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej.  Zgłoszenia uczestników (deklaracja udziału w rajdzie i przewidywana ilość osób) należy przesłać do 08.09.2017r.

Bezpieczne zabawy na wsi

W dniu 29 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacji dla uczestników stanicy w Swędzieniejewicach. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć”. Na zaproszenie Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, spotkanie z dziećmi przeprowadzili pracownicy Sieradzkiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy: Inspektor PIP Janusz Orzechowski oraz radca PIP Ewa Goszczurna.

Z drogi na plac

Dnia 15.07.2017 r przedstawiciele Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli na zaproszenie pana sołtysa Wacława Maniewskiego brali udział w uroczystości 32. rocznicy powstania Sołectwa Kłady gmina Zduńska Wola. Mieszkańcy Kład świętowali zakończenie projektu  "Z drogi na plac", który udało sie zrealizować dzięki ich kreatywnej pracy oraz pomocy Urzędu Gminy Zduńska Wola i Urzędu Marszałkowskiego. "Z drogi na plac" mieszkańcy przenieśli swoje pociechy, którym wybudowano boisko do gry w piłkę nożną i siatkowa.

Informacja na temat mięsa wieprzowego

Resort rolnictwa informuje, że produkty wytworzone z polskiej wieprzowiny są zdrowe i bezpieczne. Mięso używane do ich produkcji jest przebadane i pochodzi od zdrowych świń. W Polsce żadna chora świnia nie została przetworzona. Podawane w ostatnich dniach przez niektóre media informacje o wykorzystywaniu mięsa ze stref występowania wirusa ASF do produkcji specjalnych konserw są kłamstwem. Nieprawdą jest, że w tym roku były prowadzone jakikolwiek rozmowy dotyczące masowego przerabiania świń na konserwy. Nie były również na ten cel przeznaczone żadne środki.

Resort zdrowia uwzględnił uwagi samorządu rolniczego

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów, przesyłając wystąpienie do wiadomości ministra zdrowia oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, związku z informacjami o zaniechaniu przez resort zdrowia procedowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS