Samorząd wnioskuje o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy

W związku z suszą panującą prawie w całym kraju Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy (System Monitoringu Suszy Rolniczej) o pozostałe rośliny, nie ujęte w systemie monitoringu, takie jak rośliny strączkowe na nasiona i na paszę, rośliny oleiste — len, lniankę, proso, grykę, facelię, a także użytki zielone, kukurydzę i ziemniaki. Uprawa tych roślin wynika m.in. z przepisów związanych np. z zazielenieniem i z produkcją pasz.

Jagoda kamczacka coraz popularniejsza

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, dotyczący problemów z wprowadzaniem do obrotu na rynek unijny owoców jagody kamczackiej, poparty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny przekazał pismem z dnia 13 czerwca 2018 roku następujące wyjaśnienia: Na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r.

Rada ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi

X jubileuszowy ogólnopolski Kongres Kobiet obył się w 16 i 17 czerwca 2018 r., w Łodzi w Hala EXPO pod hasłem „Wszystkich praw! Całego życia!” Wśród 4500 zarejestrowanych uczestniczek i uczestników były również panie z Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin działającej przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego. Na kongres przyjechały przedstawicielki wszystkich 16 województw – kobiety ponad podziałami politycznymi, o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk, reprezentujące duże miasta jak i małe wioski – w pełnym przekroju wiekowym.

Uwaga - w sprawie szacowania strat suszowych

Rolnicy, producenci rolni, członkowie komisji szacujących straty! Rozpoczęły się żniwa i pierwsze zbiory zbóż. Przypominamy, że ustalenia wysokości szkody w uprawach dokonuje komisja na miejscu, poprzez Iustrację od wschodów do czasu zbioru plonu głównego lub jej likwidacji. W przypadku, gdy następuje zbiór a jeszcze nie było komisji szacujących straty, zaleca się pozostawienie pasa kontrolnego upraw, tak aby komisja w sposób reprezentatywny i wiarygodny oceniła straty w uprawach.

Ceny produktów rolnych

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w maju 2018 r. wyniósł 99,1  (co oznacza spadek o 0,9%).Na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych. Niższe były ceny jęczmienia, ziemniaków, żywca wieprzowego i mleka. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe; wyjątek stanowiły ceny jęczmienia i żywca wołowego, natomiast żywca drobiowego pozostały na zbliżonym poziomie.

Stabilizacja ceny tuczników w UE

Ubiegły tydzień przyniósł stabilizację rynkową na rynku żywca wieprzowego w UE. Poza Niemcami, ceny tuczników w większości krajów Unii Europejskiej kształtowały się w trendzie bocznym. Presja rynkowa pojawiła się w Niemczech za sprawą czterech głównych przetwórców. Jako powód wymieniono słabą sprzedaż na rynku krajowym oraz brak ożywienia eksportu. Pomimo mniejszej podaży żywca ceny nie udało się utrzymać. Powróciła ona do poziomu sprzed ostatniej podwyżki. Trendu niemieckiego z ubiegłego tygodnia nie powieliły inne rynki. We Francji i Hiszpanii cena nieznacznie wzrosła.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS