Podpisanie umowy z KSOW

W dniu 7 lipca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się podpisanie umów z Partnerami KSOW, którzy wzięli udział

w konkursie nr 4/2020 na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. Spośród złożonych w konkursie propozycji do realizacji przyjęto 18 operacji

na łączną kwotę zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych: 869 964,27 zł.

Partnerom KSOW, którzy otrzymali wsparcie finansowe gratulacje złożyli Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,

Rada Powiatowa IRWŁ w Opocznie

W dniu 2 lipca odbyła się Rada Powiatowa IRWŁ w Opocznie.

Na posiedzenie przybyli: Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ w Łodzi oraz Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Delegaci IRWŁ powiatu opoczyńskiego spotkali się celem omówienia bieżących spraw dotyczących rolnictwa oraz aktualnych problemów nurtujących rolników

Spotkanie z Januszem Wojciechowskim w Buczku

W dniu 5 lipca 2020 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej  w Buczku Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. rolnictwa spotkał się z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. W spotkaniu  również wzięli udział m.in. : Poseł na Sejm RP - Grzegorz Wojciechowski oraz Senator RP - Rafał Ambrozik, Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański, Starosta Powiatu Łaskiego – Piotr Wołosz. Moderatorem spotkania był Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Buczek – Bronisław Węglewski.

Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu

W dniu 3 lipca odbyła się Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu.

Delegaci IRWŁ powiatu łowickiego spotkali się celem omówienia bieżących spraw dotyczących rolnictwa.

 Jednym z punktów posiedzenie było podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce członka Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu Pana Andrzeja Dałka,

którego mandat wygasł w wyniku śmierci członka, wstąpienie Pana Tomasza Jakuba Dubiel, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym okręgu.

Rada Powiatowa IRWŁ w Zgierzu

Delegaci IRWŁ powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.  Tematem posiedzenia było:

- programy pomocowe dla rolników, które omówili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiono realizację płatności pomocy suszowej, harmonogram naborów programów pomocowych – Młody Rolnik, Zalesianie itp.

- formy pomocy związane z wystąpieniem pandemii Corona – wirus przedstawiła przedstawicielka KRUS.

Formy te to: zasiłki chorobowe, ulgi, świadczenia opiekuńcze.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS