320 rolników przeszkolonych w projekcie realizowanym przez IRWŁ

Operacja pn. „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich” mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zakończyła szkolenia pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich”. Szkolenia skierowane były do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, izb rolniczych. Operacja współfinasowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach 4 szkoleń w powiecie kutnowskim (Zawady), piotrkowskim (Polichno), skierniewickim (Miedniewice) i łaskim (Buczek) przeszkolonych zostało 320 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzyły swoją wiedzę i zdobyły nowe umiejętności w zakresie działań, z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoliło na przekazanie wiedzy i optymalizację wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego i  możliwości jakie niesie PROW. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer wiedzy, jaki miał miejsce podczas szkoleń pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Tematyka wykładów:

  • PROW 2014-2020 wybrane działania dla rolników i społeczności  lokalnej. 
  • Rozwój rynku hurtowego, perspektywy dla producentów rolnych, inteligentne opakowania przedłużające termin ważności owoców i warzyw.
  • Współczesne rolnictwo dziś i jutro –perspektywy, innowacje, zagrożenia ( w tym ubezpieczenia w rolnictwie                                            
  • Pozyskanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w ramach samorządu województwa
  • Doświadczenia LGD w realizacji projektów i przedstawienie dobrych praktyk na temat pozyskiwania środków na cele promocji produktów

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów. Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl