Apel IRWŁ do ministra środowiska w sprawie redukcji populacji dzików

W związku z licznymi sygnałami od rolników – producentów trzody chlewnej, w imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Środowiska Jana Szyszko z prośbą o podjęcie działań  w celu skutecznego zwalczania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF. Ostatni potwierdzony przypadek wirusa ASF wykryto w powiecie legionowskim, blisko granicy województwa łódzkiego. Producenci trzody chlewnej (głównie z powiatu piotrkowskiego, wieruszowskiego – tzw. zagłębia producentów trzody chlewnej) są zaniepokojeni tą sytuacją, gdyż zachodzi realne zagrożenie świń wirusem, którego wystąpienie to konieczność likwidacji całych stad trzody chlewnej. W przypadku rozprzestrzenienia się wirusa, straty nie będą dotkliwe tylko dla producentów trzody chlewnej, ale również dla branży producentów pasz, przetwórców itp. Izba Rolnicza Województwa Łódzkieo wnioskuje o  podjęcie wszelkich działań w celu całkowitej redukcji populacji dzików na  terenach, gdzie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. 

Do wiadomości:

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej  Rady  Izb Rolniczych  

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska