Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie niskiej ceny żywca wołowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie niskiej ceny żywca wołowego. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego mając na uwadze liczne sygnały od rolników w sprawie niskiej ceny żywca wołowego oscylującej w granicach 5,60 -5,80 zł/kg apeluje do ministra o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku mięsa wołowego. Obecna cena skupu jest niska i nie pokrywa kosztów produkcji. Drugim problemem zgłaszanym przez rolników jest brak odbiorców żywca wołowego w powiecie poddębickim. Trzecim zagrożeniem jest zawarte porozumienie polityczne w sprawie kompleksowej umowy handlowej z Mercosurem, pomimo sprzeciwu europejskiego sektora hodowlanego. Umowa ta przede wszystkim  ułatwi dostęp do europejskiego rynku prawie 100 000 ton południowoamerykańskiego mięsa i stanowi duże zagrożenie dla sytuacji gospodarczej europejskiego sektora hodowlanego oraz stanowi kolejne ryzyko spadku cen również dla polskich producentów.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do MRiRW o wnioskowanie do Parlamentu Europejskiego i do państw członkowskich o odrzucenie tego porozumienia w obecnej postaci.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi