Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie suszy

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ skierował apel do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy rolniczej panującej w województwie łódzkim. Rolnicy z województwa łódzkiego z niepokojem obserwują niekorzystne warunki pogodowe związane z wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Rolnicy alarmują, że w tej chwili sytuacja na polach może doprowadzić do przedwczesnych żniw. Rośliny nie wykształcają ziaren i wysychają na „pniu”. Straty  w uprawach rolnych muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami. Powołane komisje szacujące szkody mogą nie zdążyć zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw.                                      

W związku z powyższym, IRWŁ zaapelowała do Ministra Rolnictwa o bieżące monitorowanie kraju pod względem suszy oraz o wystąpienie do Rady Ministrów o zabezpieczenia środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych. IRWŁ zwróciła się także o przeanalizowanie i uaktualnienie, w stosunku do zachodzących zmian klimatycznych, procedur na podstawie których Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, raportuje o stanie suszy w kraju. Raporty Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach, gdzie „gołym okiem” widać  suszę rolniczą.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ponowiła również apel o podjęcie działań, by podstawą szacowania szkód dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce była decyzja gminnych komisji szacujących straty, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG.

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROLNICTWA