Apel IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych wskutek suszy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ skierował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o pomoc dla poszkodowanych rolników oraz jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy. W województwie łódzkim pojawił sie  problemu suszy. Do Izby zgłaszają się rolnicy,  którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br.  dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy, co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydając komunikat o wystąpieniu w drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku suszy rolniczej na obszarze Polski. W zbożach jarych głównym objawem suszy jest słabe rozkrzewienie roślin, w efekcie  dające niską obsadę roślin. Obecnie zauważalne jest zasychanie pędów. W zbożach ozimych na skutek wysokich temperatur, braku opadów skróceniu uległa faza strzelania w źdźbło i rośliny szybko przeszły do fazy wykłaszania.

Odpowiedź Wojewody Łódzkiego