Apel IRWŁ o ogłoszenie klęski suszy w województwie łódzkim

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ zaapelował do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o ogłoszenie klęski suszy w województwie łódzkim. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br.  dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydając  komunikat o wystąpieniu w trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018r. suszy rolniczej na obszarze Polski. Susza w uprawach zbóż jarych zgodnie z raportem IUNiG PIB w województwie łódzkim występuje na terenie wszystkich gmin województwa łódzkiego natomiast w uprawach zbóż ozimych występuje w 174 gminach na 177 gmin ogółem, a w uprawach krzewów owocowych w 162 gminach, w uprawie truskawek w 151 gminach. IRWŁ zwróciła się rownież do Wojewody o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, które pozwolą zrekompensować duże straty spowodowane klęską suszy.

SUSZA - DZIAŁANIA IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO