Apel IRWŁ w sprawie suszy do gmin i miast województwa łódzkiego

W związku z kolejnym wystąpieniem na terenie województwa łódzkiego niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym długotrwałej suszy, Prezes IIRWŁ Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zwrócił się do Prezydentów Burmistrzów, Wójtów miast, miast i gmin, oraz gmin z prośbą o pilne powoływanie komisji ds. szacowanie szkód w gminach. Jednocześnie zaznaczył, że w dniu 31 maja 2019r. wygasła V kadencja samorządu rolniczego jednak dotychczasowi przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego będą społecznie brali udział w pracach tychże komisji. Przypominamy, że protokół komisji będzie stanowił podstawę do wypłaty rekompensat za szkody wyrządzone w gospodarstwach rolnych.