ARiMR kontroluje dywersyfikację upraw do 31 lipca 2016 r.

W związku z negatywną opinią Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych odnośnie zmiany terminu kontrolowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało pismem z dnia 14 lipca 2016 r., że uwaga o utrzymaniu w 2016 r. dotychczasowego terminu kontroli dywersyfikacji upraw, tj. od dnia 15 maja do dnia 15 lipca, nie została uwzględniona z uwagi na wydłużenie w 2016 r. terminu składania wniosków o płatność oraz konieczność umożliwienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeprowadzenia kontroli.

Należy zaznaczyć, że informacja o zmianie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw w odniesieniu do 2016 r. została umieszczona na stronie internetowej MRiRW. Odpowiednia informacja w tym zakresie została także wprowadzona do materiału informacyjnego nt. zazielenienia.

Ponadto resort rolnictwa zwrócił się do ARiMR z prośbą o niezwłoczne i jak najszersze przekazanie rolnikom informacji o procedowanej zmianie przepisów. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane także do Centrum Doradztwa Rolniczego, by m.in. za pośrednictwem Oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, jak i wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, informacja o przedmiotowej zmianie została przekazana do rolników.

Równocześnie chcę zaznaczyć, że kontrola dywersyfikacji upraw jest możliwa zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości (np. ścierniska) znajdujących się na polu po zbiorze (w niektórych przypadkach także po zaoraniu).

(Źródo: KRIR)