Bronisław Węglewski - Prezes IRWL na posiedzeniu COPA COGECA

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski udał się dzisiaj do Brukseli na posiedzenie COPA COGECA oraz posiedzenie Komisji Europejskiej, gdzie będzie reprezentował interesy polskich rolników. W czasie 2-dniowego posiedzenia omawiane będą sprawy rolnictwa i przyszłości funduszy Unii Europejskiej związanych z rolnictwem.

COPA COGECA - europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA – Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA – Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej. Ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.