Czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czwarte posiedzenie ŁZ PDO odbyło się 1 lutego 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Przewodniczacy ŁZ PDO Przemysław Majchrowski przedstawił sprawozdanie z realizacji programu PDO w 2016 roku. Omówił podział i zakres badań, sposoby upowszechniania wyników oraz opracowania publikatorskie. Prowadzący podkreślił, że w porozumieniu z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego - wydawcą poczytnego periodyku „W Nowej Roli”, informacje o odmianach testowanych w ramach systemu PDO można znaleźć na łamach wspomnianego wydawnictwa. Przewodniczący podziękował partnerom ustawowym i jednostkom współpracującym w ramach systemu PDO za wsparcie finansowe i zaangażowanie na rzecz programu PDO. W końcowej części sprawozdania przedstawił kalendarz imprez organizowanych na terenie SDOO i ZDOO planowanych w 2017 roku.

W następnym punkcie posiedzenia Przewodniczący udzielił głosu Maciejowi Wołoszowi - kierownikowi Działu Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Referent omówił udział odmian zbóż jarych, roślin bobowatych i ziemniaka w plantacjach nasiennych w kraju i w województwie łódzkim. Jako pozytywny fakt odnotował wzrost znaczenia roślin bobowatych w strukturze zasiewów. Prelegent zauważył, że pomimo niskiej opłaty hodowlanej wymiana materiału siewnego w Polsce jest na niewystarczającym poziomie w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Kontynuując posiedzenie prowadzący obrady przedstawił projekt List Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) na rok 2017 i zaprosił członków Zespołu do dyskusji. Do projektu zostały załączone dane PIORiN z minionego sezonu, informujące o powierzchni reprodukcji poszczególnych odmian w województwie łódzkim.

Zespół ustalił LOZ dla pszenicy ozimej. LOZ będzie zawierać 13 odmian w tym 2 wstępnie rekomendowane: Arkadia, Artist, Delawar (wstępnie rekomendowana), Fakir, Florus, Hondia, KWS Ozon, Linus, Natula,  Platin, Praktik, Pokusa (wstępnie rekomendowana) i RGT Kilimanjaro.

LOZ dla pszenżyta ozimego będzie zawierać 9 odmian w tym 4 wstępnie rekomendowane: Borowik, Lombardo (wstępnie rekomendowana) Meloman, Panteon (wstępnie rekomendowana), Rotondo, Subito, Tomko, Trapero (wstępnie rekomendowana) i Trefl (wstępnie rekomendowana).

LOZ dla żyta ozimego będzie zawierać 7 odmian w tym 3 populacyjne  i 4 mieszańcowe: Dańkowskie Amber, Dańkowskie Rubin, Horyzo, KWS Bono, SU Nasri (wstępnie rekomendowana), SU Performer i SU Stakkato.

Na posiedzeniu ustalono, że LOZ dla jęczmienia ozimego będzie taka jak w roku ubiegłym, ponieważ doświadczenia wcześniej zlikwidowano z powodu wymarznięcia.  LOZ dla jęczmienia ozimego zawiera 3 odmiany: Titus, SU Melania i Zenek.

W projekcie LOZ na 2017 rok znajdowało się 10 odmian rzepaku ozimego w tym 1 odmiana wstępnie rekomendowana.

Przewodniczący ŁZ PDO Przemysław Majchrowski przypomniał, że w doświadczeniach PDO z rzepakiem ozimym badano 70 odmian, a do syntezy włączono dodatkowo wyniki z doświadczeń z województw świętokrzyskiego i śląskiego. LOZ dla rzepaku ozimego będzie zawierać 13 odmian: Atora (wstępnie rekomendowana), Bonanza, DK Exquisite, DK Explicit (CCA), ES Valegro, Hary, Inspiration, Kuga (wstępnie rekomendowana), Lohana, Marcopolos, Monolit, Sherlock i SY Florida (wstępnie rekomendowana).

W projekcie LOZ na 2017 rok znajdowało się 7 odmian pszenicy jarej w tym 1 wstępnie rekomendowana.  Został on przyjęty przez Zespół bez zastrzeżeń. LOZ dla pszenicy jarej będzie zawierać 7 odmian: Arabella, Goplana, Harenda, Mandaryna, Rusałka (wstępnie rekomendowana), Struna i Tybalt.

W projekcie LOZ znajdowało się 11 odmian jęczmienia jarego w tym odmiany Allianz i KWS Cantton wstępnie rekomendowane. LOZ dla jęczmienia jarego będzie zawierać 11 odmian: Allianz (wstępnie rekomendowana), Ella, KWS Irina, KWS Cantton (wstępnie rekomendowana), KWS Orphelia, Oberek,  Penguin, Podarek,  Salome, Soldo i Suweren.

LOZ dla owsa zawierać będzie 2 odmiany: Bingo i Nawigator.

LOZ dla pszenżyta jarego zawierać będzie 4 odmiany: Dublet, Mamut (wstępnie rekomendowana), Mazur i Milewo.

LOZ dla ziemniaków bardzo wczesnych na wczesny zbiór będzie zawierać 4 odmiany: Arielle, Denar, Lord i Riviera.

LOZ dla ziemniaków bardzo wczesnych na zbiór po zakończeniu wegetacji będzie zawierać 4 odmiany: Arielle, Denar, Lord i Viviana.

W projekcie LOZ, podobnie jak w roku ubiegłym, znajdowało się 5 odmian ziemniaków wczesnych. LOZ dla ziemniaków wczesnych będzie zawierać 5 odmian: Bellarosa, Gwiazda, Ignacy, Michalina i Vineta.

LOZ dla ziemniaków średniowczesnych będzie zawierać 2 odmiany: Satina i Tajfun.

LOZ dla ziemniaków z grupy średniopóźnych i późnych będzie zawierać 2 odmiany: Jelly, Mondeo.

Przewodniczący Przemysław Majchrowski poinformował, że w tym roku po raz pierwszy może zostać utworzona LOZ dla kukurydzy użytkowanej na ziarno i na kiszonkę. Wszystkie zaproponowane odmiany mogą być wstępnie rekomendowane. Zapoznał członków Zespołu z proponowanym projektem. LOZ dla kukurydzy użytkowanej na ziarno zawierał 6 odmian, a dla kukurydzy użytkowanej na kiszonkę  7 odmian. Projekt jednogłośnie został przyjęty. LOZ dla kukurydzy użytkowanej na ziarno będzie zawierać 6 odmian: Kwintus, SY Werena, ES Asteroid, ES Zorion, Rivaldinio KWS i DKC3623.

 LOZ dla kukurydzy użytkowanej na kiszonkę będzie zawierać 7 odmian: Carolinio KWS, Agro Polis, Farmezzo, SM Finezja, SY Kardona, Talentro i Walterinio KWS.

Podczas posiedzenia podjęto decyzje, że na Listach Odmian Zalecanych na terenie województwa łódzkiego w roku 2017 znajdą się: 13 odmian pszenicy ozimej, 9 odmian pszenżyta ozimego, 7 odmian żyta ozimego, 3 odmian jęczmienia ozimego, 13 odmian rzepaku ozimego, 7 odmian pszenicy jarej, 11 odmian jęczmienia jarego, 2 odmiany owsa, 4 odmiany pszenżyta jarego, 4 odmiany ziemniaków bardzo wczesnych na zbiór po 40 dniach od wschodów, 4 odmiany ziemniaków bardzo wczesnych na zbiór po zakończeniu wegetacji, 5 odmian ziemniaków wczesnych, 2 odmiany ziemniaków średniowczesnych i 2 odmiany ziemniaków z grupy średniopóźnych i późnych, 6 odmian kukurydzy użytkowanej na ziarno i 7 odmian kukurydzy użytkowanej na kiszonkę.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Przemysław Majchrowski zapoznał uczestników spotkania z projektem lokalizacji i liczbą doświadczeń PDO w województwie łódzkim. W kontekście potrzeb zwiększania krajowej produkcji białka paszowego prowadzący spotkanie wnioskował o włączenie soi do doświadczeń PDO. Projekt planu doświadczeń zakładał lokalizację tego gatunku w SDOO w Sulejowie i w HR w Strzelcach. Uzyskane wyniki posłużyłyby w przyszłości do utworzenia LOZ dla soi. Projekt przy jednym głosie sprzeciwu uzyskał aprobatę ŁZ PDO.

Następnie Inspektor Michał Dybowski omówił wartość gospodarczą odmian przewidzianych do wpisu do Krajowego Rejestru w bieżącym roku. Prelegent omówił nowo zarejestrowane odmiany zbóż jarych prezentując ich plonowanie i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe. Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przyjął projekt doboru odmian do doświadczeń ze zbożami jarym w województwie łódzkim. 

Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w pracach ŁZ PDO uczestniczą: Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Włodzimierz Jaworski - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.

Sekretarz ŁZ PDO Ilona Śpiewak