Fundusze na rzecz rozwoju

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i firma ROEX zapraszają serdecznie do udziału w bezpłatnych spotkaniu informacyjnym dotyczącym funduszy na rozwój eksportu.  Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. 
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez e-mail: rejestracja@larr.lodz.pl 
Zgłoszenie prosimy przesyłać do 9. stycznia 2016 roku. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zapisania na listę uczestników nie więcej niż 3 osób z jednej firmy.

(Źródło: ŁARR)