I  Posiedzenie w VI Kadencji Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  Powiatu  Brzezińskiego.   

W dniu 14 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach odbyło się I Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego. Obradom przewodniczył Eugeniusz Supera. Członek Zarządu Mariusz Cheba wręczył Członkom Rady Powiatowej zaświadczenia o wyborze na 4 letnią kadencję. Na posiedzeniu przeprowadzono wybory na Przewodniczącego i Delegata na Walne Zgromadzenie.

Jednogłośnie Przewodniczącym Rady Powiatowej wybrano Eugeniusza Superę, natomiast na Delegata na Walne Zgromadzenie również jednogłośnie wybrano Dorotę Kołodziejczyk.

Delegaci  Powiatu  Brzezińskiego:

Miasto Brzeziny         - Jarosław Balwierczyk

Gmina Brzeziny         - Sławowir Jędrzejczyk,  Andrzej Kudlik

Gmina Dmosin          - Arkadiusz Krakowiak, Eugeniusz Supera

Gmina Jeżów            - Anna Guzek, Anna Strzyżewska

Gmina Rogów           - Dorota Kołodziejczyk, Barbara Lubczyńska.

 

Leokadia Swaczyna 

Specjalista ds. obszarów wiejskich