III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, Śląska Izba Rolnicza oraz Prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR zaprasza na III Konferencję Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR pt.: „Polityka społeczna na obszarach wiejskich”

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Hotelu Jaskółka w Ustroniu i poświęcona będzie tematyce polityki społecznej na obszarach wiejskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem zgodził się objąć Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, a także Marszałek Województwa Śląskiego. Patronatu udzieliła również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronatu medialnego udzieliła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, top agrar Polska oraz miesięcznik Polska Wieś.

Głównym celem działania Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich, w której skład weszły przedstawicielki samorządu rolniczego działające we wszystkich województwach, jest aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym; wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

(Źródłó: KRIR)