Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc sierpień  2016 r.

Część merytoryczna:

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w omawianym okresie na   bieżąco obserwował sytuację w rolnictwie. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski  w programie rolniczym TVP1 – TYDZIEŃ (31 lipca), w trakcie dyskusji z udziałem byłego ministra rolnictwa, Prezesa Izby Zbożowo-Paszowej - Adama Tańskiego oraz prof. Andrzeja Kowalskiego - Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zaznaczył, że z powodu suszy, w okresie wzrostu i rozwoju roślin, zboże jest drobne i gorszej jakości. Ceny również są niższe. W tym roku tona pszenicy kształtuje się w okolicach 550 zł (w 2015 - 680zł/tona), żyta 430 zł (w 2015 - 520). Sytuacja nie napawa optymizmem, choć wg danych GUS zbiory będą o około 5% wyższe od roku poprzedniego. Niskie ceny i gorszej jakości ziarno to w okresie żniw nie był jedyny problem polskich rolników. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływały informacje o wzmożonym imporcie do kraju ziarna zbóż z Ukrainy oraz jego niekorzystnym wpływie na sytuację popytową i cenową na krajowym rynku zbóż, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach kraju. Samorząd rolniczy jest przeciw eksportowi - bez kontroli – ziarna zbóż z Ukrainy – podkreślił w trakcie programu Prezes IRWŁ. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała protest  w tej sprawie do kolejnych dwóch polskich premierów (Ewy Kopacz i Beaty Szydło).

 

W dniu 29 sierpnia 2016r. w związku z zaplanowanym spotkaniem Dyrektora Generalnego DG AGRI Komisji Europejskiej  Pana J. Plewy z P. Ministrem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Krzysztofem Jurgielem,  którego przedmiotem rozmów będą problemy w dostępie do rynku ukraińskiego dla polskich produktów rolno-spożywczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się  o nadsyłanie Państwa opinii, doświadczeń i uwag w kwestii zidentyfikowanych problemów/utrudnień w handlu z partnerami ukraińskim;  Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego poinformował, że do Biura Izby nie wpłynęły żadne negatywne sygnały dotyczące problemów czy utrudnień  w handlu  z partnerami ukraińskimi.

Jednak uważamy, że niepokojącym sygnałem jest bezcłowy import na teren UE, w tym głównie Polski, produktów rolnych (m.in. ziarna zbóż) pochodzenia ukraińskiego, co niekorzystnie wpływa na poziom cen polskich produktów rolnych. Informujemy, że ceny uzyskiwane za produkty z tegorocznych zbirów są o około 20% niższe w porównaniu             z rokiem ubiegłym.

 

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do  -  rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje  typu „ Inwestycje w gospodarstwach  położonych na obszarach OSN”; - ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Posiedzenia Zarządu IRWŁ

W dniu 5 sierpnia 2016r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu IRWŁ, podczas którego członkowie omówili m.in. sytuację dotyczącą tegorocznych żniw, wydali  opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne  i  opinie w sprawie przekształcenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się jedno posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ  w Brzezinach w  dniu 27.08.2016r. Delegaci IRWŁ oraz rolnicy z terenu województwa łódzkiego dyskutowali o sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na polskim rynku rolnym i wpływie bezcłowego importu produktów rolniczych z Ukrainy. Rozmawiano o problemach z jakimi boryka się od lat polski rolnik, o możliwościach pomocy dla rolników. Analizowano nową ustawę o obrocie ziemią i projekt nowego Prawa Wodnego.

 

Dożynki /Targi/konferencje

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz wszystkie polskie izby rolnicze obchodziły 24 sierpnia 2016 roku 120-lecie samorządu rolniczego na ziemiach polskich oraz 20-lecie działalności izb rolniczych w Polsce. W 1946 roku dekretem ówczesnych władz o zniesieniu polskich izb rolniczych zakończyły one swoją działalność. Dopiero ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych pozwoliła na reaktywowanie samorządu rolniczego, który rozpoczął swoją działalność na przełomie 1996 i 1997 roku.

Z okazji tych jubileuszów otwarto w Parzniewie pod Warszawą nowy obiekt szkoleniowo-biurowy, który jako siedziba Krajowej Rady Izb Rolniczych będzie służył polskim rolnikom. Obchody, objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Pruszkowie, a następnie dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego budynku. Na uroczystości pojawili się m. in. prezesi oraz przedstawiciele wszystkich wojewódzkich izb rolniczych, byli prezesi KRIR, a także politycy: przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jarosław Sachajko oraz jego zastępca Jan Krzysztof Ardanowski, posłowie Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski, a także przedstawiciele centralnych jednostek i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Przybyły również delegacje zagraniczne izb rolniczych: z Francji, Węgier, Litwy i Słowacji.  W czasie uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe i pamiątkowe medale za zasługi dla samorządu rolniczego.

Na wniosek Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Złotym Krzyżem Zasługi jako jedyny został odznaczony Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski. Prezes IRWŁ dziękując za otrzymane odznaczenie podkreślił, że została doceniona jego praca na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Prezes Bronisław Węglewski został również odznaczony Złotą Odznaką - Zasłużony dla Samorządu Rolniczego, Srebrną Odznakę otrzymał Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

 

W sobotę 27 sierpnia 2016 roku odbyły się Dożynki Owocowo-Warzywne na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” . Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako jeden z organizatorów Dożynek zorganizowała „Piknik Wieprzowy” sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, który promował wśród konsumentów spożycie mięsa wieprzowego poprzez zwiększenie udziału  w codziennej diecie mięsa wieprzowego  i jego przetworów. Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy dla dzieci i dorosłych oraz degustacja potraw z mięsa wieprzowego.

 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego po raz pierwszy była współorganizatorem tegorocznych Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się w dniu 28.08.2016r. w Piątku  ( powiat łęczycki). W czasie imprezy dożynkowej, na stoisku Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego można było uzyskać informację z zakresu rolnictwa (m.in. projekcie ustawy o Prawie Wodnym i nowej ustawie o obrocie ziemią) Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przygotowała również Piknik Drobiowy promujący przetwory z mięsa drobiowego, który został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. W czasie pikniku dzieci i dorośli mieli okazję uczestniczyć w konkursach tematycznych i wygrać nagrody. Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw przygotowanych na bazie mięsa drobiowego. Wsród atrakcji dożynkowych były pokazy ratownictwa medycznego, pokazy ratownictwa medycznego oraz pokaz strongmenów. W trakcie tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Piątku wystąpiły grupy folklorystyczne, w tym Zespół Pieśni i Tańca „Kalina", zespoły ludowe „Tęcza", „Siemienice" i „Krzyżanówek", zespół dziecięcy „Kalina", Zespoł Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, zespół „Szewcowianki", zespół „Wojszycanki" i SDK „SEM". Gwiazdą dożynek był zespół De Mono. 

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 30 porad.