Innowacje w rolnictwie - zapraszamy na szkolenie

W dniach 06-07 czerwca 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych oraz przedstawicieli grup producentów rolnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z wyjazdem studyjnym pn.: „INNOWACJE W ROLNICTWIE - UPOWSZECHNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRZYKŁADY WDROŻEŃ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ" zorganizowanym w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem szkolenia jest ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez nawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką i prezentację wyników badań jednostek naukowych z zakresu produkcji zbóż, rzepaku i warzyw oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie precyzyjnym.

Szkolenie będzie realizowane z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Genetyki Roślin PAN oraz IHAR – PIB Oddział w Poznaniu. W pierwszym dniu szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne, a w drugim – wizyta studyjna w Zakładzie Hodowli Roślin DANKO w Choryni obejmująca prezentację doświadczeń polowych i prac selekcyjnych, programów hodowlanych oraz realizowanych projektów  badawczych, połączona ze zwiedzanie nowoczesnego laboratorium biotechnologicznego DANLAB w Kopaszewie.

Rozpoczęcie zajęć 6 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w CDR O/Poznań przy ul. Winogrady 63. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wyżywienie i nocleg zapewnia CDR. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesłać na załączonym formularzu faksem – nr 61 820 19 71 lub na adres e-mail: poznan@cdr.gov.pl  w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.

Osoba do kontaktu:

Iwona Kajdan-Zysnarska, e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl; tel. 61 8232 081 w. 136.

(Źródło: CDR)