IRWŁ do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa w sprawie objęcia pomocą suszową producentów konopi

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ popierając wniosek zgłoszony przez rolników z gminy Cielądz w sprawie objęcia pomocą suszową rolników uprawiających konopie wystąpił z wnioskiem do Jana Krzysztofa Ardanowskiego  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom producentom konpi. Komisje szacujące straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zgodnie z przepisami odmawiają szacowania strat w uprawach konopi. Od 2015r. rolnicy mogą uprawiać konopie, ale przepisy nie zostały znowelizowane. Rolnicy czują się pokrzywdzeni, ponieważ nie mogą skorzystać z pomocy finansowej, choć ponieśli duże straty  w swoich uprawach.                                                                                                                                                                                                                                                               
 W załączeniu został przesłany wniosek rolnika w tej sprawie, a pismo zostało przekazane do wiadomosci Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorowi Szmulewiczowi raz Wojewódzie Łódzkiemu Zbigniewowi Rau.