IRWŁ do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa w sprawie ochrony polskich hodowców trzody chlewnej

W związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny i licznymi sygnałami  od producentów trzody chlewnej Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa  Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu ochronę polskich hodowców trzody chlewnej. Rząd polski podnosi kwoty przeznaczone na rekompensaty i odszkodowania za likwidację stad i zaprzestanie chowu świń. Ministerstwo rolnictwa chce w ten sposób zachęcić rolników, by zrezygnowali z chowu świń, jeśli nie są w stanie spełnić warunków bioasekuracji.  Rolnicy są zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ, kiedy zlikwidują swoje stada, zostaną bez środków do życia. Gospodarstwa należy dotować, aby produkowały jak najlepszej jakości produkt, a nie namawiać do ich likwidacji. Gospodarstwa rodzinne przy obecnej presji medialnej oraz subwencji na likwidację stad nie będą zainteresowane w przyszłości wznowieniem hodowli. W interesie Polski jest przeznaczenie większej ilości środków finansowych na bioaskeurację i utrzymanie hodowli trzody chlewnej.  Obecnie rolnicy za 1 kg wieprzowiny otrzymują ok. 3,70-3,80 zł, taka cena nie pokrywa w zasadzie kosztów produkcji. Pismo w tej sprawie zostało również skierowane do wiadomosci Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego i Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.