IRWŁ do KRIR w sprawie dopłat do suszu ziemniaczanego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski,  popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie w dniu 20.12.2018 r.dotyczący objęcia dopłatami produkcji ziemniaków przemysłowych przeznaczonych na susze ziemniaczane skierował pismo w tej sprawie do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Delegaci IRWŁ wnioskują, aby system dopłat zarówno na ziemniaki skrobiowe jak i suszowe polegał na dopłacie do tony  wyprodukowanego ziemniaka przemysłowego a nie do hektara upraw. Taki sposób dopłat  pomoże rolnikom, którzy chcą się rozwijać, inwestować i dbać o wysokie plony z hektara. Przemysł skrobiowy, jak i suszowy, jest jedną z ostatnich gałęzi przemysłu ziemniaczanego pozostającą w polskich rękach, a także znaczącym eksporterem wykorzystującym polskie płody rolne.