IRWŁ do KRIR w sprawie hodowców drobiu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację. Wniosek Rady dotyczy hodowców drobiu, którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u. W ramach PROW 2014-2020 przeznaczono znaczne środki finansowe na działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Jednak pominięto wsparcie hodowli mniej popularnych na rynku zwierząt gospodarskich takich jak kury, gęsi czy indyki. Delegaci wnioskują o możliwość skorzystania z działań nowego PROW również przez hodowców kur, gęsi czy indyków.