IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy opracownia Programu dofinansowania badań gleby  z budżetu państwa. Obecnie niektóre gminy dotują częściowo lub całkowicie badanie gleby. Wobec powyższego zasadne byłoby opracowanie ogólnokrajowego  programu, aby rolnicy nie ponosili kosztów badania próbek ziemi. Drugi wniosek dotyczy szacowania strat suszowych. Delegaci wnioskują, aby decyzję o wyskości strat spowodowanych działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych podejmowała komisja szacująca straty.