IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie, Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i  dalszą realizację. IRWŁ ponawia wniosek o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna w KRUS, po opłaceniu 30 lat składkowych. Taka zmiana pozwoliłaby nowym rolnikom pozyskać dofinansowanie na rozwój i modernizację tych gospodarstw. Obecnie dzieci rolników, gdy przejmują gospodarstwo są już po 40 r. ż co zniechęca ich do pracy w gospodarstwie, a dodatkowo fakt, iż  nie mogą skorzystać z wielu dofinansowań, które zakładają wiek rolnika do 40 r. ż. powoduje to, iż dzieci przejmujące gospodarstwa po rodzicach nie są już nimi zainteresowani, przez co wiele gospodarstw zostaje zlikwidowanych. W związku ze zmniejszeniem puli środków  ochrony  roślin na polskim rynku, IRWŁ w imieniu rolników wnioskuje, aby wycofanie substancji czynnej danego środka było wstrzymane do czasu pojawienia się zamiennika, gdyż brak danego środka ochrony roślin stanowi duży problem dla nich.  Rada Powiatowa IRWŁ w Oocznie wnioskuje również w sprawie pokrycia przez Skarb Państwa kosztów odbioru oraz utylizacji padłych dzików znalezionych i zgłoszonych przez rolników do odpowiednich służb (obawa rolników przed zgłaszaniem o znalezieniu padłego dzika ze względu na obciążenie kosztami).

Odpowiedź MRiRW