IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców

W imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do prac sezonowych z prośbą p złagodzenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwraca uwagę na pojawienie się problemu wynikającego z nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do sezonowych prac w rolnictwie (do zbiorów owoców, warzyw itp.). Rolnicy zwracają uwagę na:

  • wysokie koszty uzyskania zezwolenia na pracę sezonową (koszt tłumaczenia umowy o pracę, umowy użyczenia kwatery, kilkukrotna wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu załatwienia niezbędnych formalności, trudny oraz drobiazgowy i sformalizowany formularz zgłoszenia i duża ilość niezbędnych załączników), 
  • przeciągające się procedury (aby uzyskać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca – procedura trwa do 14 dni, poprzednio na załatwienie sprawy wystarczyło 10 minut),
  • występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia limitów ilości zatrudnionych pracowników przez  producenta rolnego,
  • zmiany w ustawie powodują dużą restrykcyjność w stosunku do innych krajów.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uważa, że znaczne podwyższenie kosztów oraz dostępności siły roboczej w pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie przełoży się na wzrost kosztów i ograniczenie polskiej produkcji, a także spowoduje spadek konkurencyjności naszych produktów kierowanych na eksport.  

Do wiadomości:             

1.    Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz