IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie problemów z szacowaniem strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Weglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau  z informacją, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach. Rolnicy obserwują „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach co nie jest zbieżne z raportami IUNG. W związku z tym IRWŁ prosi o  podjęcie działań mających na celu,  aby podstawą szacowania szkód był protokół Komisji szacującej straty a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG- PIB w Puławach.      

Ponadto rolnicy zgłaszają problem  szacowania  szkód w przypadku, gdy posiadają działki rolne w więcej niż w jednej gminie. W związku z wystąpieniem szkód muszą w każdej gminie zgłaszać  straty  w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dołączając kopie wniosków obszarowych za rok 2018  złożonych za pośrednictwem aplikacji e-wniosek do ARiMR. Zdaniem rolników jest to uciążliwe i nieuzasadnione.  

Pismo zostało wysłane również do wiadomosci Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR 

Odpowiedź Wojewody Łódzkiego