IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie wymarznięć

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego w sprawie wymarzniecia zasiewów na terenie województwa łodzkiego. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują o wymarznięciu upraw (szczególnie rzepaku) w swoich gospodarstwach. W pierwszych dniach stycznia br. oraz na przełomie lutego i marca wystąpiły silne mrozy, a na terenie województwa łódzkiego temperatura spadła poniżej - 15 stopni. Jednocześnie temperatura w listopadzie i grudniu była dodatnia, co spowodowało, że rośliny - a w szczególności oziminy - nie przygotowały się do przejścia w stan zimowego spoczynku i rozpoczęły stadium wegetatywne. Brak pokrywy śnieżnej tylko pogorszył sytuację i bezpowrotnie uszkodził rośliny. Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego informuje, że rolnicy będą zgłaszać powstałe straty do Urzędów Gmin w naszym województwie.