IRWŁ w sprawie włączenia obrębów geodezyjnych do obszaru z ograniczeniami naturalnymi

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ, popierając wniosek rolników z powiatu pajęczańskiego w których imieniu występuje pani Katarzyna Bednarska – członek Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie włączenia do obszaru z ograniczeniami naturalnymi następujących obrębów geodezyjnych: Czerkiesy, Dylów Rządowy, Gajęcice Nowe, Gajęcice Stare, Janki, Ładzin, Makowiska, Podładzi i Wydrzynów położonych na terenie Gminy Pajęczno. Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020  ww. tereny zostały pozbawione wsparcia z tytułu płatności ONW. W ramach rekompensaty mają otrzymać tylko do 2020 r.  płatność przejściową, która jest niższa niż dotychczasowe wsparcie.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi