IRWŁ zaprasza 2 października do Łodzi na konferencję „Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych i Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach realizuje operację:

„Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie”

CELEM OPERACJI jest podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 Informacje na temat operacji:

Lubelska Izba Rolnicza w partnerstwie z Krajową Radą Izb Rolniczych, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach realizuje, w ramach  Planu  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020, operację pt.  Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie. 

CELEM OPERACJI jest podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Grupą docelową o znaczeniu strategicznym z punktu celowości operacji są przedstawiciele producentów rolnych (rolnicy), doradcy rolniczy, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania z poszczególnych województw oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany na terenie pięciu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i podlaskiego. W ramach jego realizacji zostaną zrealizowane następujące działania: zorganizowanie 5 konferencji (woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie) oraz podniesienie wiedzy osobom grupy docelowej z zakresu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska związanej z racjonalną gospodarką nawozową i optymalizacją wykorzystywania zasobów naturalnych.

Realizacja operacji będzie miała bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Skutkiem konferencji będzie podniesienie wiedzy na temat zakwaszenia gleb, racjonalnego wykorzystania nawozów oraz optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Program konferencji 

Terminy konferencji:

mazowieckie 19.09.2018 Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

podlaskie 27.09.2018 Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

  • łódzkie - zapraszamy 2 pażdziernika (wtorek) 2018 r. (od godziny 9:30 - rejestracja) do Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN Lodowa 94, 93-232 Łódź

lubelskie 09.10.2018 IUNG Puławy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

podkarpackie 12.10.2018 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich