IX w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 17 listopada 2016r.  odbyło się IX/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Łęczyca.

Pani Małgorzata Gabryelczak Przewodnicząca IRWŁ w Łęczycy zwołała posiedzenie, tematem przewodnim była” Ustawa o obrocie ziemią”, która w dalszym ciągu budzi wiele pytań i kontrowersji.  Omówiono bieżące informacje z pracy  Zarządu IRWŁ AR i MR, KRUS, RZD.W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz duża grupa rolników i zaproszeni goście.

 Posiedzenie  miało charakter dyskusyjny nad przedstawionymi zagadnieniami. Rolnicy zapoznali się z zasadami dotyczącymi obrotem nieruchomościami rolnymi określonymi w UKUR, uprawnieniami do nabycia nieruchomości, zgody na zbycie i nabycie nieruchomości rolnych. Najwięcej pytań dotyczyło prywatnego obrotu ziemią. Na zadawane pytania odpowiadał Pan Janusz Ciesielski Z-ca Dyrektora OT ANR w Łodzi.

Iwona Sikorska

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi RP IRWŁ w Łęczycy