Izba rolnicza do ministra rolnictwa w sprawie producentów owoców miękkich

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (do wiadomości Prezesa KRIR) w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy do samorządu rolniczego. Wątpliwości rolników związane są z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz. 187 ze zm.) według którego pomoc finansowa przysługuje rolnikom w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy. IRWŁ wnioskuje, aby pomocą objąć wszystkich rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy, a także producentów owoców miękkich, ponieważ tego typu działalność również dotknęła długotrwała susza. Produkcja stała się nieopłacalna ze względu na fakt, że cena uzyskana za produkt nie jest w stanie pokryć kosztu samego zbioru. Grozi to upadkiem gospodarstw i zaprzestania produkcji owoców. W związku z powyższym IRWŁ prosi o interwencję.  

 

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi str. 1

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi str. 2