Konferencja rolnicza z udziałem m.in. Ryszarda Zarudzkiego - wiceministra rolnictwa i Bronisława Węglewskiego - Prezesa IRWŁ

17 grudnia 2017 roku w czasie VI Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego odbyła się konferencja rolnicza zorganizowana przez posła RP Roberta Telusa z udziałem m.in. Podsekretarz Stanu w MRiRW - Ryszarda Zarudzkiego, Bronislawa Węglewskiego - Prezesa IRWŁ oraz Marka Sarwy - Dyrektora  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Janusza Ciesielskiego - Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodz, Pawła Jegiera - Dyrektora Odzdiału Regionalnego ARiMR w Łodzi   - współorganiztaorów konferencji. Spotkanie rozpoczęło się o przeglądu tradycyjnych stołów wigilijnych połączonego z degustacją potraw i kiermaszem ozdób świątecznych i wyrobów rękodzieła. Tematem konferencji rolniczej były sprawy związane z realizacją działań wynikajacych z PROW 2014-2020. Pojawiły się również głosy niepokoju wynikajace z zagrożenia wirusem ASF, który przekroczył już linię Wisły co jest szczególnie niebezpieczne dla województwa łódzkiego -  szczególnie powiatu piotrkowskiego - potentata w produkcji trzody chlewnej. Na konferencji poruszano także temat ekologii jako szansy rozwoju małych i średnich gospodarstw.  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, w swojej wypowiedzi, posumował mijający rok i przedstawił plany resortu na rok 2018. Poinformował również, że na początku roku powinien zostać przyjęty Pakt dla obszarów wiejskich, który wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. VI Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne uświetnił koncert kolęd i pastorałek. Uczniowie z Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie przygotowali specjalny pokaz jasełek.