Konferencji Inicjatywa białkowa COBORU

8 listopada 2019r. na terenie woj. łódzkiego we Włodzimierzowie odbyła się konferencja pn. Inicjatywa Białkowa COBORU. Uczestnikami spotkania byli członkowie Łódzkiego Zespołu PDO, przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego oraz powiatu i gminy, członkowie ARiMR, ŁODR, WIORiN, SCHR, KOWR, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii, zainteresowani rolnicy oraz hodowcy roślin i zwierząt z terenu woj. łódzkiego.

Dyrektor SDOO w Sulejowie dr inż. Przemysław Majchrowski przedstawił założenia, zakres i sposób realizacji badań z roślinami bobowatymi w kontekście programu Inicjatywa Białkowa COBORU. Specjalistka działu badawczo-doświadczalnego
w Sulejowie Ilona Śpiewak szczegółowo omówiła plonowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w latach 2017 - 2019 w rejonie i kraju. Podczas sesji wykładowej zainteresowani poznali również istotne elementy agrotechniki soi, które przedstawił dr inż. Krzysztof Gawęcki – Dyrektor SDOO w Głubczycach, Wiceprezes KZPRiRB. Temat  ochrony roślin bobowatych grubonasiennych omówił dr inż. Jerzy Próchnicki z firmy Bayer, nawożenie natomiast dr inż. Jacek Michalak z SCHR w Łodzi. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Janusz Ciesielski zapoznał uczestników z kryteriami i zasadami stosowania oznaczenia „Produkt Polski”. Wyrażamy nadzieję, że liczna obecność rolników i ich aktywność podczas wystąpień prelegentów w zakresie upraw wiążących azot przyniesie wiele korzyści. Świadczyć może o tym zainteresowanie tematem Zbigniewa Pustuły z firmy Blattin Polska, który omówił program żywienia krów soją non GMO. Ciekawym rozwiązaniem w walce ze szkodnikami i patogenami chorób jest możliwość korzystania z portalu internetowego ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów” (www.agrofagi.com.pl), do czego zachęcała prof. Anna Tratwal z IOR PIB w Poznaniu.

Program jest istotnym elementem wspierającym realizację celów i działań związanych
z przestrzeganiem wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych. Dyrektorzy WIORiN Włodzimierz Małecki oraz Józef Greger poinformowali uczestników spotkania o przygotowaniach do realizacji Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 roku.

Program Inicjatywa białkowa COBORU zakłada popularyzację uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w przemyśle paszowym. Soja oprócz zastosowań paszowych pozwala przełamywać monokultury zbożowe, ma korzystny wpływ na strukturę i kondycję gleby. Wyrażamy nadzieję, że udział użytkowników odmian w konferencji dostarczył niezbędnych informacji o aktualnym postępie hodowlanym, a możliwość skorzystania z publikacji Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i List odmian zalecanych do uprawy (LOZ) przyniesie wymierne korzyści z opłacalności uprawy roślin bobowatych na obszarze województwa łódzkiego.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)  w Słupi Wielkiej już od 2017 roku prowadzi nowatorski program Inicjatywa białkowa COBORU. Koncepcja ta poszerzyła zakres doświadczalnictwa odmianowego gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz wprowadziła nowe rozwiązania metodyczne. Innowacje dotyczą głównie tradycyjnych, rodzimych roślin białkowych: grochu siewnego, bobiku, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz mało znanego gatunku, jakim jest soja. Na bazie wojewódzkich systemów Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) utworzono krajowy system doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych. Od roku 2016 do 2019 podwojono liczbę doświadczeń z ta grupą roślin. Właśnie według nowego programu poprawę bilansu paszowego i białkowego należy upatrywać w uprawie niemodyfikowanej genetycznie soi. Dostępność odmian sprawdzonych w doświadczeniach PDO i powszechna rekomendacja w województwach daje rolnikom możliwość wyboru najwłaściwszej.

Realizację zadań w ramach programu stanowi:

  • stała dostępność informacji o przydatności rejonów kraju do uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi,
  • poznanie poziomu plonowania gatunków roślin białkowych na terenie województwa i kraju - zminimalizowanie ryzyka uprawy roślin bobowatych,
  • potrzeba stałej współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi instytucjami i organizacjami rolniczymi w zakresie popularyzacji uprawy i wykorzystania krajowych roślin białkowych w przemyśle paszowym,
  • stała weryfikacja przydatności odmian do uprawy roślin białkowych, im bardziej różnią się odmiany danego gatunku pod względem potencjału plonowania w rejonach kraju, tym większego znaczenia nabiera powszechna rekomendacja odmian,
  • transfer wiedzy i działalność informacyjna w zakresie zasad uprawy soi i innych gatunków roślin białkowych.

Ilona Śpiewak, Iwona Michalska

 COBORU Stacja Doświadczalna

 Oceny Odmian w Sulejowie

  www.sulejow.coboru.pl