Kwietniowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo,

Przedstawiając kolejny numer naszego miesięcznika, mam nadzieję na  dalszą współpracę i zachęcam Państwa do współredagowania tego wydawnictwa. Zależy nam na głosie z terenu, ponieważ chcielibyśmy na łamach W NOWEJ ROLI promować cenne i potrzebne inicjatywy lokalnych samorządów i społeczności. Polska, łódzka wieś zmienia się i nowocześnieje, chcemy to pokazywać  i zachęcać innych do podobnych działań. Czekamy na Państwa opinie i sugestie.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, jako samorząd rolniczy reprezentujący wszystkich rolników, wystosowała apel do Pani Premier Beaty Szydło o pomoc w uzyskaniu dotacji do programu wapnowania na terenie województwa łódzkiego. Znaczenie tego programu dla naszych rolników jest nie do przecenienia, opisujemy to szczegółowo w tym numerze.

Nowa ustawa o obrocie ziemią, którą 31 marca br. przyjął Sejm RP, już na etapie konsultacji wzbudzała dużo kontrowersji. Mam nadzieję, że wyjaśnienie kilku spornych kwestii dotyczących nowych przepisów znajdziecie Państwo na kolejnych stronach naszego miesięcznika.

Wśród wielu interesujących artykułów na uwagę zasługuje też temat opisujący zagrożenia dla produkcji drobiarskiej, związany ze stałym niebezpieczeństwem ptasiej gryp. Wirusy grypy ptaków należą do najbardziej zmiennych  wirusów występujących u zwierząt i odpowiadają za powstawanie pandemii o ogólnoświatowym zasięgu.  Na kolejnych stronach naszego miesięcznika będzie można przeczytać o ofercie przygotowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz o nowo otwartej hali na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” z której będą mogli korzystać rolnicy z całego województwa łódzkiego.

 

Życzę Państwu interesującej lektury

 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego