Lipcowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, 2 lata temu, 11 lipca 2015 roku, Walne Zgromadzenie powierzyło mi zaszczytną funkcję Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,  kolejny raz dziękuję za zaufanie, tym bardziej, że Zarząd IRWŁ 10 czerwca tego roku otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia IRWŁ V kadencji. Jednocześnie z okazji 20-lecia samorządu rolniczego na ziemiach polskich dziękuję poprzedniemu Zarządowi, wszystkim Zarządom od 1999 i wszystkim Delegatom zaangażowanym w rozwój Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pracę na rzecz rolników i rolnictwa naszego województwa. Cieszę się także i jestem dumny z tego, że również mój wkład na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich został doceniony przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który rok temu przyznał mi Złoty Krzyż Zasługi. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego od 20 lat działa na rzecz rolników z naszego regionu. Jednym z takich działań jest szukanie nowych możliwości rozwoju rolnictwa naszego regionu. Dlatego też 28 czerwca 2017 roku  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wraz z Panem mgr inż. Andrzejem Komalą - Wiceprezesem IRWŁ podpisaliśmy porozumienie z  Politechniką Łódzką - Wydziałem Bio­technologii i Nauk o Żywności, który reprezentowali Pani prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału oraz Pan dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik - Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji. Na mocy porozumienia Izba będzie uczestnikiem niektórych projektów reali­zowanych przez Politechnikę Łódzką, mających na celu m.in. wsparcie działań podejmowanych przez świat nauki na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. Chcemy w ten sposób pomóc naszym rolnikom, ale i producentom rolnym w pozyskiwaniu nowych technologii oraz grantów i funduszy. Przełoży się to wszystko na unowocześnienie produkcji oraz rozwój naszych gospodarstw.

Mam nadzieję, że współpraca nauki i praktyki przyniesie spodziewane efekty i zapewni rolnikom naszego regionu konkretną pomoc i wsparcie, natomiast Politechnika Łódzka zyska ważnego partnera społecznego.

Zapraszam do lektury nowego wydania naszego miesięcznika W NOWEJ ROLI.

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego