Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej - październikowe wydanie W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, co roku, 15 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej. Datę tę ogłosiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. W dokumencie podkreślono, że w wielu częściach świata to kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniając żywność, wodę i opał swoim rodzinom. My w Polsce doceniamy ogromny wkład kobiet w rozwój gospodarstw rolnych, a także w scalanie i pielęgnację rolniczych rodzin. O tak ważnej roli kobiet z obszarów wiejskich, a także ich udziale w m.in. PROW 2014-2020 rozmawiały Panie (także przedstawicielki IRWŁ) w Spale na konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich przy KRIR (str. 13). Głos Kobiet jest bardzo ważny, dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiety Wiejskiej życzę Paniom, aby ten głos był zawsze słyszalny.
W naszym miesięczniku staramy się przedstawiać Państwu nowości w rolnictwie, porady na temat hodowli zwierząt i uprawy roślin oraz innowacyjne rozwiązania. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego podpisała porozumienie z COBORU Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie. W każdym numerze prezentujemy rolnikom województwa łódzkiego efekty badań i porad sulejowskiej Stacji. W tym wydaniu miesięcznika zachęcam Państwa do zapoznania się charakterystyką pszenicy zwyczajnej ozimej, która jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce (str. 10). W rubryce Dobre praktyki w rolnictwie (str. 11) na uwagę zasługuje kompendium wiedzy z zakresu badania gleby oraz uprawy ziemniaków, zbóż i roślin motylkowych ze szkolenia rolników w Sieradzu.
Życzę Państwu interesującej lektury!

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego