Ministerstwo rolnictwa odpowiada w sprawie uproszczenia procedur szacowania szkód

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzko-Wschodniego 13 listopada 2018 roku wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań w sprawie uproszczenia procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W piśmie Prezes IRWŁ zaznaczył, że samorząd rolniczy wielokrotnie monitował,  że dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlały  stanu faktycznego na polach i były ogłaszane z dużym opóźnieniem. Rolnicy obserwowali  „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach, co nie było zbieżne z raportami IUNG. W związku z tym IRWŁ apeluje o  podjęcie działań mających na celu  stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. IRWŁ proponuje, aby stacje pomiaru opadów były usytuowane na terenie każdej gminy (np. w szkołach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego). Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego proponuje również by podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych była decyzja wójta gminy, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego składała wniosek, by to 30 % dotyczyło tylko działki. Nie może być takiej sytuacji, że gospodarstwo, które ma 50 ha w tym 10 ha upraw i 100% strat, nie dostało pomocy. Nie można uderzać w całe gospodarstwo. W tym roku był problem również z owocami, które już zostały zebrane. Przykładem jest tutaj truskawka, która mimo strat nie została wzięta pod uwagę przy szacowaniu szkód. Podobna sytuacja dotyczyła doszacowania strat występujących w ziemniakach gdzie ziemniaki były już praktycznie zebrane.

Poniżej odpowiedź MRIRW.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi