PARA PREZYDENCKA POWITANA PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA I PREZESA IRWŁ W SPALE

W dniach 15-16 września 2018 roku odbyły się po raz kolejny Dożynki Prezydenckie w Spale. Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Jana Krzystofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Miasteczku Regionów na stoisku Łódzkie powitał marszałek WŁ Witold Stępień, wicemarszałek WŁ Artur Bagieński oraz Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewski. Dożynki Prezydenckie jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory, jak i prośbą o pomyślność przyszłorocznych. Szczególne jest również miejsce ich zorganizowania – Spała. To tutaj, w 1927 roku Prezydent Ignacy Mościcki objął patronat nad uroczystościami, dzięki czemu święto uzyskało wymiar państwowy. Od 2000 roku Dożynki świętowali w Spale Prezydenci: Aleksander Kwaśniewski, śp. Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, a obecnie – już czwarty raz - Prezydent Andrzej Duda. Tegoroczne dożynki miały dodatkową świąteczną oprawę w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dwudniowym uroczystościom towarzyszył szereg atrakcji m.in.: Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o Nagrodę Prezydenta, występy zespołów ludowych i gwiazd, a także kiermasze, zabawy dla dzieci oraz Miasteczko Regionów.

Główna część uroczystości, w której udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką, rozpoczęła się w niedzielę 16 września od wręczenia przez Parę Prezydencką dyplomów twórcom  tegorocznych wieńców dożynkowych - zwycięskim okazał się wieniec przygotowany przez mieszkańców Poręby Radlnej z województwa małopolskiego. Wpływ na ostateczną ocenę wieńców miały przede wszystkim:
• zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania; różnorodność użytych materiałów naturalnych;
• walory estetyczne;
• ogólny wyraz artystyczny – nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
• sposób prezentacji wieńca w tym stroje grupy wieńcowej i ośpiewanie.

W Kaplicy Polowej AK  została odprawiona msza święta z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Sławoj Leszek Głódź - Abp Metropolita Gdański. Po Mszy Św. odbyła się uroczystość zasadzenia dębu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, później korowód dożynkowy przeszedł z kaplicy na stadion Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie odbył się Ceremoniał Dożynkowy. Po raz drugi do udziału w uroczystościach dożynkowych zaproszony został Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego - jeden z największych polskich zespołów artystycznych odwołujący się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. W trakcie Ceremoniału Dozynkowego Prezydent przyjął od starostów dożynek – Ewy Szydłowskiej i Mariusza Załogi – bochen chleba. Andrzej Duda, dziękując za ten dar, zapewniał, że będzie go dzielił sprawiedliwie. W czasie przemówienia Prezydent RP zwrócił się do rolinków - To właśnie dzięki pracy polskiego rolnika, codziennemu trudowi, także dzięki jego ryzyku – bo przecież jest oddany na łaskę i niełaskę przyrody, żywiołów – dzięki temu właśnie jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni - mówił Prezydent Andrzej Duda podczas Dożynek Prezydenckich w Spale. Podkreślał, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią dla kraju. Prezydent w wystąpieniu dziękował za wieńce, które rolnicy przygotowali na tegoroczne dożynki. - Wasze dary to symbol tradycji i głębokiej wiary, która zawsze była częścią, nieodłącznym elementem życia ludzi, którzy pracowali na roli – mówił. Podkreślał, że tej wiary nie udało się nigdy odebrać. – Ani w czasie zaborów, ani okupacji, ani komunizmu – wymieniał. Andrzej Duda zaznaczył, że właśnie ze względu na wielkie zasługi polskich rolników, zdecydował się wraz z Kapitułą Orderu Orła Białego w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości uhonorować między innymi Stanisława Mierzwę i Macieja Rataja. Przywołując historię, Prezydent wymieniał kolejne formacje chłopów, które przyczyniały się na przestrzeni lat do tworzenia wolnej Polski. Odnosząc się do współczesności, Andrzej Duda podkreślał, że dzisiaj polskie rolnictwo jest doceniane. Wymieniał zasługi polskiego rządu w tej dziedzinie i składał podziękowania na ręce obecnego na uroczystościach Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. - W ciągu ostatnich dwóch lat eksport polskiej żywności wzrósł trzykrotnie i stanowi obecnie 13 procent całego naszego eksportu. To jest ogroman gałąź naszej polskiej gospodarki - zauważył Prezydent. Na koniec Andrzej Duda życzył, by polskie gospodarstwo rolne pozostało gospodarstwem rodzinnym. - Niech polski rolnik, przed rzuceniem w ziemię ziarna przeżegna tę ziemię, którą uprawia, tak jak to jest w tradycji polskich ojców. Niech to, co jest u nas wytwarzane na polskiej ziemi, co z niej wyrasta, i co później my jemy, będzie dotknięte troskliwą ręką polskiego rolnika - mówił Prezydent. - Niech Pan Bóg błogosławi Rzeczpospolitą Polską, niech Pan Bóg błogosławi polskim rolnikom! - zakończył. Również minister Jan Krzysztof Ardanowski dziękował wszystkim rolnikom za ich tegoroczny trud. Podkreślił, że w tym roku warunki pogodowe były bardzo trudne. Susza wystąpiła na znacznym obszarze Polski. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że rolnicy, których gospodarstwa cierpiały wskutek tegorocznej suszy nie zostaną bez pomocy. – Rząd zabezpieczył 1,5 mld złotych. To największa w historii wolnej Polski tego typu pomoc – podkreślił minister Ardanowski i apelował, aby samorządowcy nie ociągali się z przekazywaniem protokołów szacowania strat wojewodom, żeby pomoc mogła być jak najszybciej uruchamiana Minister podkreślił, że rolnictwo to jeden z najważniejszych działów gospodarki, od którego również zależy suwerenność kraju. Poinformował także  o wzroście wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Według obecnych szacunków może o przekroczyć w tym roku 28 mld euro. – Ekspansja zagraniczna naszej żywności będzie kontynuowana zapewnił – szef resortu rolnictwa i dodał, że do wielu krajów świata zostaną wysłani radcy rolni, którzy będą szukali nowych możliwości eksportu.

Dożynkowym uroczystościom już od soboty towarzyszyły liczne imprezy, m.in. kiermasze i występy zespołów muzycznych. Można było też skosztować regionalnych potraw, a takze zwiedzać Miasteczko Regionów. Zdeycodwanie wyróżniało się stoisko województwa łódzkiego. Odwiedzający chwalili nawiązanie do historii spalskich dożynek którym była wystawa fotografii dokumentujących uroczystości dożynkowe za prezydenta Ignacego Mościckiego. Goście też świetnie bawili się przy muzyce kapeli podwórkowej „Konstantynowiacy” z Konstantynowa Łódzkiego. Całości dopełniały smakołyki przygotowane przez Panie z Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” z Parzęczewa. Stoisko Łódzkiego odwiedził m.in..

- Zarówno kapela z Konstantynowa, jak i RLGD „Z Ikrą” to markowe produkty Łódzkiego. Nie mamy się też czego wstydzić na tle innych regionów, jeśli chodzi o produkcję rolną i przetwórstwo rolno-spożywcze. Jesteśmy mleczarską potęgą. Mamy też zagłębia ziemniaka, chrzanu i innych warzyw oraz liczne plantacje owoców, szczególnie jabłek. To wszystko są marki łódzkiego, które pokazują się przy okazji podobnych imprez – powiedział nam marszałek Witold Stępień. 

- Marką, która też reprezentuje na tegorocznych dożynkach Łódzkie jest gmina Sławno w powiecie opoczyńskim, a konkretnie jest to wieniec dożynkowy, który przygotowały gospodynie ze Sławna. Jest również grupa młodzieży ze Sławna w tradycyjnych pasiakach opoczyńskich. W jakimś sensie symbolizują tradycję i nowoczesność, także markę Łódzkiego - dodał wicemarszałek Artur Bagieński.

Stoisko naszego regionu, również tradycyjnie odwiedził gospodarz spalskich dożynek, prezydent RP Andrzej Duda. Gościa zainteresowały regionalne dania serwowane przez Panie z Parzęczewa. Prezydent oglądał też wystawę przygotowaną przez RLGD "Z Ikrą".

(Źródło: Prezydent RP, MRiRW, Urząd Marszałkowski w Łodzi)