Pismo IRWŁ w sprawie wymarznięcia zasiewów i odpowiedź Wojewody Łódzkiego

W imieniu Zarządu IRWŁ pragnę zwrócić uwagę na pojawienie się problemu wymarznięcia zasiewów w naszym województwie.

Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują o wymarznięciu upraw w swoich gospodarstwach. Należy wspomnieć, że w pierwszych dniach stycznia br. oraz na przełomie drugiej i trzeciej dekady wystąpiły silne mrozy. Na terenie województwa łódzkiego temperatura spadła poniżej –15 stopni. Jednocześnie temperatura w listopadzie i grudniu była dodatnia, co spowodowało, że rośliny, a w szczególności zboża ozime, nie przygotowały się do przejścia w stan zimowego spoczynku i rozpoczęły stadium wegetatywne. Brak pokrywy śnieżnej tylko pogorszył sytuację i bezpowrotnie uszkodził plony.

W związku z powyższym informujemy Pana Wojewodę, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2015 Wojewody Łódzkiego, rolnicy będą zgłaszać powstałe straty do Urzędów Gmin w naszym województwie.

 

Z poważaniem
Bronisław Węglewski
Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 

Odpowiedź Wojewody Łódzkiego