Pomoc dla rolników – kredyty klęskowe

Warunki uzyskania kredytu klęskowego:
1.    Warunek konieczny trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony.
2.    Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku.
3.    Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank.

Kto może ubiegać się o kredyt?
Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa. 
Procedura ubiegania się o kredyt:
Oszacowanie szkód i sporządzenie protokołu - komisja powołana przez wojewodę
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - bank
Zawarcie umowy kredytu - bank + kredytobiorca
Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?
O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:
•    Bank PEKAO S.A.,
•    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
•    SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
•    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
•    Bank Zachodni WBK S.A.
•    Krakowski Bank Spółdzielczy.
Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

(Źródło: ARiMR)