Porozumienie IRWŁ z Politechniką Łódzką

28 czerwca 2017 roku  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pan Prezes IRWŁ - mgr Bronisław Węglewski wraz z panem mgr inż. Andrzejem Komalą - Wiceprezesem IRWŁ podpisali porozumienie z  Politechniką Łódzką - Wydziałem Bio­technologii i Nauk o Żywności, który reprezentowali pani prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału oraz pan  dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik - Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji. Na mocy porozumienia Izba będzie uczestnikiem niektórych projektów reali­zowanych przez Politechnikę Łódzką, mających na celu m.in. wsparcie działań podejmowanych przez świat nauki na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. IRWŁ chce w ten sposób pomóc rolnikom województwa łodzkiego, ale i producentom rolnym w pozyskiwaniu nowych technologii oraz grantów i funduszy. Przełoży się to wszystko na unowocześnienie produkcji oraz rozwój gospodarstw w województwie łódzkim. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ma nadzieję, że współpraca nauki i praktyki przyniesie spodziewane efekty i zapewni rolnikom naszego regionu konkretną pomoc i wsparcie, natomiast Politechnika Łódzka zyska ważnego partnera społecznego.