Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie

W dniu 18 listopada 2016 roku w Bełchatowie na sali konferencyjnej budynku Gminy Bełchatów odbyło się ósme w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Janusz Frydrychowski, przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Henryka Wojciechowskiego, Pana Tomasza Głowackiego oraz Panią Agnieszkę Zbrojewską-Marecką - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Panią Pelagię Habryn – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Drużbicach, Pana Andrzeja Komalę-Wiceprezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Na posiedzeniu omówiono następujące tematy

1. Informacja na temat zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz problemy bioasekuracji mające na celu ograniczenie szerzenia się ASF – lekarz weterynarii 

2. Wydanie opinii zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolniczych na cele nierolnicze niebędących własnością Skarbu Państwa położonych w gminie Drużbice – przedstawiciel z Gminy Drużbice 

3. Informacja na temat wydzierżawienia obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe – przedstawiciel ze Starostwa.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Posiedzenie miało charakter informacyjno-dyskusyjny wypracowano jedną opinie.

Wydanie opinii pozytywnej na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych niebędących własnością Skarbu Państwa położonych w gminie Drużbice - przedstawiciel z Gminy Drużbice. Powiatowy Lekarz Weterynarii rozdał członkom Rady plakaty na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Jest to bardzo groźna choroba wirusowa, szybko się rozprzestrzenia, a jej skutkiem w niemalże stu procentach jest śmierć zwierzęcia. Podatne na zakażenie są świnie domowe oraz dziki. O tym, jak rozpoznać ASF, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak reagować w razie podejrzenia choroby, zostali poinformowani członkowie Rady Powiatowej IRWŁ. Z problemem śmiertelnego wirusa ASF Polska boryka się od 2014 roku. W tej chwili na terenie kraju odnotowano 22 ogniska tej choroby, na obszarze trzech województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywności. Choroba nie jest groźna dla ludzi, ale powoduje druzgocące straty w gospodarstwie.

Jak rozpoznać ASF? Objawy:

wysoka gorączka,

liczne padnięcia świń w każdym wieku,

sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, ale liczne wybroczyny,

duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa,

biegunka, często z domieszką krwi.

Jak zapobiegać chorobie?

- graniczyć dostęp do gospodarstwa osobom postronnym, a zwłaszcza innych hodowców trzody chlewnej,

- zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, a paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- stosować w gospodarstwie procedury sanitarne- używać odzieży ochronnej, stosować odkażania bieżące,

- nie karmić zwierząt odpadkami.

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przedstawiło informacje na temat wysokości czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich za 2016 rok oraz rozdysponowanie tenuty dzierżawnej za polne obwody łowieckie za rok 2016.

Pan Andrzej Komala Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przedstawił najważniejsze informacje z prac Zarządu Izby Rolniczej.

Wioleta Rzeźnik

Specjalista ds. obszarów wiejskich

i obsługi Rady Powiatowej