Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 02 października 2019 roku odbyło się drugie w tej kadencji  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Paweł Sikora. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: p. Danuta Kuśmierczyk –przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Głównym tematem spotkania było:

Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne –wniosek złożony przez Gminę Działoszyn.

Zmiana dotyczy przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne o łącznej powierzchni 1,7087ha, w całości położony jest na siedlisku boru świeżego. W skład obszaru objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Działoszyn, Trębaczew, Zalesiaki położonych w gminie Działoszyn.

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie po zakończeniu realizacji porządku obrad i dyskusji dokonał zamknięcia posiedzenia. Podziękował uczestnikom za przybycie i merytoryczny wkład w przeprowadzone obrady.

Iza Potykanowicz

Specjalista ds. obszarów wiejskich