Prace senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 grudnia 2016 r. tematem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 46), oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59) było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

1 grudnia oraz 2 grudnia 2016 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 45), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58) senatorowie rozpatrzyli przyjętą przez Sejm ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 348 ,druki sejmowe nr 790, 983 i 983-A).

30 listopada 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 342, druki sejmowe nr 972, 1019 i 1019-A).

(Źródło: KRIR)