Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Rolniczej Ameryka Północna i Unia Europejska

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy i jest okazją do spotkań oraz wymiany doświadczeń rolników z całego świata. 38. edycja konferencji odbyła się w tym roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w dniach 3 -4 października. Wśród panelistów i specjalistów z Unii Europejskiej był przedstawiciel Polski, ekspert Komisji Rolnictwa w UE - Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele USA, Meksyku i Kanady. W tej edycji konferencji rozmawiano o najważniejszych wydarzeniach politycznych, które miały istotny wpływ na gospodarkę i politykę rolną w każdym z państw i regionów uczestników konferencji. Omawiano trendy w produkcji i konsumpcji towarów produkowanych na rynkach poszczególnych państw i ich wpływ na produkcję rodzimych rolników. Żywo podejmowano problematykę związaną z globalizacją, nacjonalizmem gospodarczym, ochroną i ich wpływem na produkcję i marketing rolników oraz producentów rolnych. Związane to było z umowami handlowych NAFTA i TTIP, która niepokoją też polskich rolników. Zwracano uwagę na politykę rządów związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, które mają wpływ na rolnictwo i globalną konkurencyjność. Wydaje się, że szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły wykłady o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach zrównoważonego rozwoju, Nowe techniki pomagają utrzymać produkcję i zaoferować gospodarstwom rozwiązania spełniające wymogi zrównoważonej gospodarki wodnej, powietrza, klimatu i bezpieczeństwa żywności. Jednym z najważniejszych tematów podejmowanych na 38. Międzynarodowej Konferencji Rolniczej - Ameryka Północna i Unia Europejska było partnerstwa w łańcuchu żywnościowym. 

Międzynarodowe obrady pokazały wiele punktów wspólnych oraz najważniejszych rozbieżności w politykach rolnych poszczególnych państw, a także uwidoczniły czasami całkowicie inne spojrzenie na problemy rolnictwa w poszczególnych państwach. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski miał okazję przedstawić polski punkt widzenia oraz problemy rolników z naszego regionu. W czasie obrad uczestnicy określili kluczowe tematy oraz instrumenty, które mogłyby przyczynić się do poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Wydaje się, ze taka wymiana poglądów, między innymi również na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz unowocześniania gospodarstw rolnych, to istotny element budowania silnego rolnictwa.