Rolnicy na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Jurgielem, które zostało zorganizowane przez Zarząd KRIR na wniosek izb rolniczych. W spotkaniu z Ministrem udział wzięło ok. 50 przedstawicieli izb z całego kraju. Gośćmi spotkania byli również: z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW Zbigniew Abramowicz, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bogusław Rzeźnicki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych dr Waldemar Humięcki oraz Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia.

Dyskutowano m.in. na temat sytuacji na rynkach rolnych, a szczególnie mleka i wieprzowiny, zmiany przepisów Prawo łowieckie odnośnie odszkodowań łowieckich, a także odniesiono się do wielu innych problematycznych tematów, m.in. problemu szacowania strat spowodowanych przez tegoroczne wymarznięcia i suszę oraz możliwości przywrócenia zapraw nasiennych zawierających neonikotynoidy. Wiele uwagi poświęcono dyskusji o obrocie ziemią i wstrzymaniu jej sprzedaży z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz włączeniu izb w proces sprzedaży i dzierżawy ziemi.

(Źródło: KRIR)