Spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych

7 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Małgorzata Średzińska - Główna Księgowa. Podczas spotkania, które miało miejsce w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Dyrektor Generalną MRiRW Mirosławą Jaroszewicz-Łojewską, Szefem Gabinetu Politycznego MRiRW Krzysztofem Rodzikiem oraz dyrektorami lub przedstawicielami wszystkich departamentów w resorcie rolnictwa omówione zostały zasady współpracy oraz opiniowania aktów prawnych przez izby rolnicze. Ponadto, przedstawiciele każdego z departamentów w ministerstwie przedstawili swoje bieżące prace i planowane w najbliższym czasie zmiany przepisów w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi. Następnie, w związku ze zmianą przepisów dotyczącą realizacji projektów finansowanych z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych, Dyrektor Biura Prawnego i Zamówień Publicznych KOWR Kamila Grabowska przedstawiła zasady przeprowadzania procedur konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dyrektorzy rozmawiali także o nowym Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych i obowiązkach dla izb rolniczych wynikających z jego wprowadzenia.

(Źródło: KRIR)