Spotkanie w ministerstwie w sprawie ziemniaków

7 marca 2018 r. w Ministerstwie Ronictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji na rynku ziemniaka. Delegacje - Solidarności RI i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, którą reprezentował Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu - Jan Kołodziejczyk oraz Jerzy Wróbel - Delegat RP IRWŁ w Sieradzu - przyjęła Ewa Lech - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszone zostały następujące postulaty:
1) Rozpocząć działania o uznanie Powiatu Sieradzkiego wolnego od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Byłby to pierwszy rejon w Polsce, z którego można byłoby eksportować ziemniaki do UE bez datkowych procedur.
2) Zastosować ponadtaryfowe zabezpieczenie rynku ziemniaka wczesnego w miesiącach 15.05 - 30.06. Niewpuszczenie ziemniaków do Polski w tych miesiącach, pozwoli zachować lepsze ceny w tym okresie jak i na dalszą część sezonu. 
3) Zwiekszyć dopłaty do materiału sadzeniakowego do 70% ceny ziemniaków. 
Pani minister Ewa Lech oświadczyła, że żaden statek nie przywiózł ziemniaków do Polski, ani żaden statek nie płynie z ziemniakami do Polski.

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa na postulaty rolników