Spotkanie w sprawie nadzoru nad importem zbóż z Ukrainy

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływają informacje od uczestników rynku dotyczące importu z Ukrainy zbóż o niskiej jakości. W zawiązku z tymi doniesieniami minister Krzysztof Jurgiel zaprosił dziś na spotkanie przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcje te odpowiedzialne są za kontrolę importowanych do Polski zbóż.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Służby Celnej oraz Agencji Rynku Rolnego. Dzisiejsze rozmowy były kontynuacją prowadzonych już wcześniej prac i miały na celu przegląd zrealizowanych działań oraz zaplanowanie kolejnych.

Przedstawiciele Inspekcji poinformowali o podjętych do tej pory czynnościach zmierzających do zintensyfikowania kontroli przywożonego do Polski zboża. Wymieniono także informacje na temat wielkości przywozu do kraju poszczególnych gatunków zbóż z Ukrainy.

Podczas spotkania zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowych kontroli ziarna zaimportowanego na rynek polski z Ukrainy.

(Źródło: MRiRW)