Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim na temat trudnej sytuacji w rolnictwie

Spotkanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim z 28 sierpnia

Na prośbę Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego ze względu na trudną sytuację rolników, sadowników i plantatorów województwa łódzkiego, 6 sierpnia 2018 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była susza rolnicza. W spotkaniu m.in. uczestniczyli: Marek Jacek Michalak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Członkowie Zarządu IRWŁ: Ewa Bednarek i Mariusz Cheba, Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ, Marek Sarwa – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Roman Owecki, Renata Jastrzębowska Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

Rozmawiano o przede wszystkim o suszy rolniczej oraz o problemach, jakie napotykają komisje szacujące starty. Niestety mapy IUNG nie odpowiadają stanom rzeczywistym zastanym przez komisje. To komisje powinny stwierdzać czy na danym terenie występuje susza. Zwracano uwagę na skomplikowany protokół szacowania strat, a także na to, że szacować można tylko te uprawy, które uwzględnia monitoring suszy. Marek Jacek Michalak w imieniu Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau podziękował członkom Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pomoc w szacowaniu strat. Zaznaczył, że do urzędu wpłynęło ponad 15 tys. wniosków. Gdy zostaną ocenione, wrócą do gmin i będą składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ pieniądze trzeba najpóźniej wypłacić do końca roku. Pomoc dla gospodarstw rolnych będzie udzielania w tym roku w formie dotacji dla producentów rolnych, których straty w wyniku suszy objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy. W naszym województwie jest ok. 150 tysięcy gospodarstw rolnych, a łączny obszar upraw to 800 tys. ha. W łódzkim sytuacja po suszy szczęśliwie nie jest najgorsza w kraju. Dr Roman Owecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapewnił, że susza nie odbiła się negatywnie na zdrowiu zwierząt. W związku z zagrożeniem ASF kontrolowane są gospodarstwa pod względem bioasekuracji. Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wydał zarządzenie o odstrzale sanitarnym 437 dzików na terenie województwa Łódzkiego. Mariusz Cheba – członek Zarządu IRWŁ zwrócił uwagę, że są problemy z odstrzelonymi dzikami, ponieważ nie ma chłodni, w których tusze dzików mogłyby czekać na wyniki badań. Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ zaproponował by znalezione martwe dziki utylizować na miejscu, tak by wirus nie był roznoszony przez dziką zwierzynę. W związku z trudną sytuacją plantatorów owoców miękkich Mariusz Cheba zwrócił uwagę, że w tej chwili np. aronia jest niesprzedawalna, a producenci nie mają z czego żyć. W sytuacji, kiedy rolnik ma 10 ha porzeczki i 5 ha wiśni i nie wiadomo czy otrzyma za te owoce 10 tys. zł, kiedy koszt utrzymania 1 ha tych upraw wynosi 2-2,5 tys. zł.

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, ekspert Komisja Rolnictwa w Unii Europejskiej, zaznaczył, że UE dysponuje rezerwą rolniczą. Zapewnił, ze Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwróci się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zwrócenie się do Komisji Europejskiej w sprawie uwolnienia środków z rezerwy budżetu UE na pomoc dla polskich rolników, sadowników i plantatorów owoców miękkich. Dzięki temu pula środków pomocowych zwiększyłaby się o kolejne 400 mln zł, ponieważ w ramach pomocy dla poszkodowanych rolników rząd przeznaczył z budżetu państwa 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dopłaty do hektara zniszczonych upraw. Prezes IRWŁ wnioskował do Wojewody Łódzkiego, aby z pomocy rządu mogli skorzystać wszyscy rolnicy, a także sadownicy i plantatorzy owoców miękkich. W związku z potrzebą monitorowania trudnej sytuacji w rolnictwie uczestnicy spotkania postanowili kontynuować posiedzenie. Termin następnego spotkania ustalono na 27 sierpnia br.